Sở Giao thông - Vận tải
Thứ ba 12/11/2019
Cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông
 

4. Cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ.
 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – Sở Giao thông Vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.799.088 – FAX: 02313.876.717.
+ Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – Sở Giao thông Vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.799.088 – FAX: 02313.876.717.
+ Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến sở Giao thông Vận tải
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công;
- Biên bản nghiệm thu công trình;
- Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập;
- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến);
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .
Thời hạn giải quyết:
 
05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân.
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy phép.
Lệ phí:
 
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa: 40.000 đồng/phương tiện. (Theo quy định tại Thông tư số: 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
» Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
»Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
(Theo quy định tại Thông tư số: 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø    Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;
Ø    Thông tư số: 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.
Ø    Thông tư số: 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa).

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa; bến khách ngang sông   (28/03/2017)
 • Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam   (28/03/2017)
 • Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông   (28/03/2017)
 • Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tại nơi chuyển đến   (28/03/2017)
 • Đăng ký sang tên chủ sở xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồ   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu   (28/03/2017)
 • Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng tại nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký   (28/03/2017)
 • Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe A1   (28/03/2017)
 • Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe   (28/03/2017)
 • Cấp đổi giấy phép xe tập lái   (28/03/2017)
 • Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp:   (28/03/2017)