Sở Giao thông - Vận tải
Thứ ba 12/11/2019
Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
 

42. Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ.
 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – Sở Giao thông Vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.799.088 – FAX: 02313.876.717.
+ Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – Sở Giao thông Vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.799.088 – FAX: 02313.876.717.
+ Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến sở Giao thông Vận tải
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (phụ lục 9);
- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính).
- Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
 
Không quá 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân.
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy đăng ký + Biển số.
Lệ phí:
 
Lệ phí cấp lại hoặc đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: 200.000 đồng/lần/phương tiện.
(Theo quy định tại Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông Tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
» Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01: Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (phụ lục 9)
(Theo quy định tại Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/07/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø    Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2009;
Ø    Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/07/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
Ø    Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông Tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

     

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tại nơi chuyển đến   (28/03/2017)
 • Đăng ký sang tên chủ sở xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồ   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu   (28/03/2017)
 • Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng tại nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký   (28/03/2017)
 • Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe A1   (28/03/2017)
 • Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe   (28/03/2017)
 • Cấp đổi giấy phép xe tập lái   (28/03/2017)
 • Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp:   (28/03/2017)
 • Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp:   (28/03/2017)
 • Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp:   (28/03/2017)
 • Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài   (28/03/2017)
 • Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việ   (28/03/2017)