Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 12/11/2019
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
 

18. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail.
- Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc phòng ĐKKD phải thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp. Thời hạn trả kết quả được tính từ khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Cụ thể:
- Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả
- Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện Thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail
- Khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải xuất trình giấy hẹn và nộp đủ lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Qua đường Bưu điện;
- Qua đường thư điện tử (Email: dkkdlaichau@gmail; điện thoại: 02313876438);
- Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (http://app.dkkd.gov.vn)
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a, Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên;
- Điều lệ công ty chuyển đổi;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
- Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật Doanh nghiệp;
- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
b, Số lượng: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
c, Cơ quan phối hợp  thực hiện TTHC: Phòng Kê khai & Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phí, lệ phí:
200.000. đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên   (24/01/2017)