BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ sáu 15/11/2019
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 

8. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 - Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ), Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận, làm việc với phòng chuyên môn xác nhận thông trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và viết Giấy tiếp nhận, xác nhận việc nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Nhà đầu tư.
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Đối tượng thực hiện TTHC
Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện TTHC
Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Đối với dự án đầu tư có yêu cầu cấp lại, hiệu đính thông tin.
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài   (30/12/2016)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chứ   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không điều chỉnh quyết định c   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư   (30/12/2016)
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN ĐKKD, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, VP đại diện (TH GCN đăng ký bị mất)   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN ĐKKD, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, VP đại diện (TH GCN đăng ký bị hư hỏng)   (14/02/2014)
 • Thủ tục sáp nhập hợp tác xã   (14/02/2014)
 • Thủ tục hợp nhất hợp tác xã   (14/02/2014)