Sở Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Thủ tục: Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ
 

1. Thủ tục: Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, P.Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Tài chính.
Thành phần, số lượng Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản kê khai giá tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; trong đó nêu rõ thời gian thực hiện của mức giá kê khai (theo mẫu, bản chính);
- Bản kê khai mức giá cụ thể. Mức giá kê khai là giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định theo các quy định về tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp với quy cách, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ (hoặc mức giá mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã thỏa thuận được với khách hàng), (theo mẫu, bản chính); Mẫu phụ lục 04 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính).
- Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hoá, dịch vụ kê khai giá
b) Số lượng hồ sơ:   03 (bộ) Bản chính
Thời gian giải quyết
- Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ kê khai giá hợp lệ của các đơn vị;
- Không quá 19 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ kê khai giá không hợp lệ của các đơn vị.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải, sở xây dựng, cục thuế tỉnh, sở công thương và các sở ngành khác có liên quan
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
Biểu mẫu kê khai giá: Phụ lục 04 Thông tư số 56/2014/TT-BTC; Phụ lục số 1a và 1b Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTV.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 
Kê khai giá lần đầu được tiến hành trước khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lần đầu tiên bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai giá ra thị trường hoặc lần đầu tiên tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá theo quy định của pháp luật. Bao gồm:
1. Hàng hoá, dịch vụ do Trung ương quy định:
a) Phân đạm urê; phân NPK;
b) Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ;
c) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;
d) Muối ăn;
đ) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
e) Xi măng, thép xây dựng;
f) Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuc tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
g) Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;
h) Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi;
2. Hàng hoá, dịch vụ do UBND tỉnh quy định
 a) Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp;
 b) Vật liệu xây dựng (trừ xi măng, sắt thép);
c) Nước sạch;
Căn cứ pháp lý
    - Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
     - Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá;
    - Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá;
     - Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ.
     - Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2015 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
    - Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước   (29/12/2016)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Xác định giá trị QSD đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không th   (29/12/2016)
 • Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Trình tự, thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách   (29/12/2016)
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Kinh phí trợ giá, trợ cước   (15/06/2012)
 • Bổ sung vốn doanh nghiệp nhà nước   (15/06/2012)
 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất...   (15/06/2012)
 • Tổng hợp phương án xử lý tài sản nhà nước theo phân cấp   (15/06/2012)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc   (15/06/2012)