Sở Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
 

3. Thủ tục: Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại sở Tài chính
Thành phần, số lượng Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan có tài sản.
- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý.
- Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.
- Danh mục tài sản nhà nước  thanh lý quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thực hiện như sau:
+ Lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN Thông tư  09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTTHC
Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan.
Kết quả thực hiện
Quyết định của UBND tỉnh
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN Thông tư  09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định việc chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009;
- Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Trình tự, thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách   (29/12/2016)
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Kinh phí trợ giá, trợ cước   (15/06/2012)
 • Bổ sung vốn doanh nghiệp nhà nước   (15/06/2012)
 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất...   (15/06/2012)
 • Tổng hợp phương án xử lý tài sản nhà nước theo phân cấp   (15/06/2012)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc   (15/06/2012)
 • Thẩm định các phương án giá   (15/06/2012)
 • Đăng ký kê khai giá   (15/06/2012)
 • Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý   (15/06/2012)