Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ sáu 15/11/2019
Thẩm định cho BQL khu rừng đặc dụng lập để kinh doanh các dịch vụ du lịch
 

27. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h30;
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan, trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân của người ủy quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ, trình duyệt
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu kiểm tra hồ sơ; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ và tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt
- Ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Bước 5: Nhận kết quả
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h30.
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân của người ủy quyền .
Cách thức thực hiện
Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Bản chính);
- Báo cáo đề án bao gồm các nội dung Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch; Thuyết minh chi tiết phương án phát triển các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch. Diện tích, vị trí khu rừng, mục đích, thời gian thuê; Địa điểm, quy mô xây dựng các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; Các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và đánh giá tác động môi trường; Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái (bản chính);
- Các loại bản đồ du lịch sinh thái tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 hệ VN2000 gồm: Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng. Tùy theo quy mô, diện tích, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn loại bản đồ cho phù hợp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
- Thời gian thẩm định hồ sơ, trình duyệt không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- UBND tỉnh hoàn thành quyết định phê duyệt hồ sơ đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm  tỉnh Lai Châu.
c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có trong Hội đồng thẩm định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Ban quản lý khu rừng đặc dụng hoặc Chi cục Kiểm lâm (nếu chưa có Ban quản lý)
Lệ phí
Không  
Mẫu đơn, tờ khai
Không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
- Các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng;
- Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 có hiệu lực ngày 21/11/2006 hướng dẫn Quy chế quản lý rừng kèm QĐ 186/QĐ-TTg;
- Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định cho BQL khu rừng đặc dụng lập để kinh doanh các dịch vụ   (16/12/2016)
 • Thẩm định cho BQL khu rừng đặc dụng lập để thực hiện các p/a chi trả DVMTR   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh thành lập   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do TTCP thành lập   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh thành lập   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng   (16/12/2016)
 • Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng trên diện tích GPMB để xây dựng hoặc sử dụng không phải lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại   (16/12/2016)
 • Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án Điều chế rừng hoặc Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức.   (16/12/2016)