Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ ba 12/11/2019
Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn
 

7. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Tên thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của các Tổ chức
- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng đất, rừng khu vực đề nghị chuyển đổi, kèm theo các tài liệu điều tra, khảo sát của đơn vị tư vấn.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho tổ chức biết để bổ sung theo quy định.
 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tổ chức được chuyển rừng sang trồng cao su.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cho phép thanh lý rừng chuyển sang trồng cao su.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Điều 6 Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;
- Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư­, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con   (16/12/2016)
 • Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống   (16/12/2016)
 • Giao búa bài cây ( Trong khai thác rừng sản xuất là gỗ rừng tự nhiên)   (16/12/2016)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung   (16/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung   (16/12/2016)
 • Tiếp nhận bản Đăng ký Công bố hợp quy chất lượng thức ăn chăn nuôi.   (16/12/2016)
 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đố   (16/12/2016)
 • 17. Gia hạn GCN đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản   (13/12/2015)
 • 16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản   (13/12/2015)
 • 15. Kiểm dịch giống thủy sản vận chuyển trong tỉnh   (13/12/2015)
 • 14. Kiểm dịch giống thủy sản vận chuyển trong nước   (13/12/2015)