Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ sáu 15/11/2019
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường
 

10. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chứcnộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3 876 183; Fax: 0231.3 877 560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ (thành phần, số lượng và tính pháp lý) thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình giấy tờ, nộp lại phiếu hẹn trả kết quả và đồng thời trình biên lai thu phí cho công chức trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- 07 (bảy) bản phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn thẩm định: Tối đa là 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trình tự thẩm định như sau:
+ Trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực thẩm định phương án có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc cơ quan thường trực thẩm định thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định phương án tiến hành các hoạt động: Kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án.
+ Trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các nội dung trên, cơ quan thường trực thẩm định phương án tổ chức họp hội đồng thẩm định.
+ Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định phương án thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân
- Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt.
- Thời hạn phê duyệt: Trong thời hạn không quá 12 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, cơ quan phê duyệt ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính             
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghị (Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Phương án cải tạo, phụ hồi môi trường (Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án đơn giản)   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án chi tiết)   (14/12/2016)
 • Đăng ký và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược   (14/12/2016)
 • Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án   (14/12/2016)
 • Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu   (14/12/2016)
 • Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấ   (14/12/2016)
 • Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại   (14/12/2016)
 • Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức   (13/12/2016)
 • Thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Thẩm định Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán về đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)