Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ sáu 15/11/2019
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án đơn giản)
 

9. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án đơn giản)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chứcnộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3 876 183; Fax: 0231.3 877 560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ (thành phần, số lượng và tính pháp lý) thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình giấy tờ, nộp lại phiếu hẹn trả kết quả và đồng thời trình biên lai thu phí cho công chức trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và chứng minh thư của người được ủy quyền.
 
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/205 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ba (03) bản đề án đơn giản; Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định theo mẫu quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/205 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn thẩm định và xác nhận: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận
Lệ phí:
Không   
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghịxác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/205 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định theo mẫu quy định tại Phụ lục 14a Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/205 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/205 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án chi tiết)   (14/12/2016)
 • Đăng ký và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược   (14/12/2016)
 • Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án   (14/12/2016)
 • Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu   (14/12/2016)
 • Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấ   (14/12/2016)
 • Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại   (14/12/2016)
 • Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức   (13/12/2016)
 • Thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Thẩm định Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán về đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)