Sở Công thương
Thứ sáu 15/11/2019
29. Cấp GPHĐĐL trong hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp đi
 

29. Cấp GPHĐĐL trong hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương
 
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Tầng 6 nhà E - Khu Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
 + Điện thoại: 02313.876.759
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu
- Thời gian trao trả thông báo: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả thông báo viết phiếu nộp lệ phí.
+ Công chức trả thông báo kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận thông báo ký nhận, trao thông báo cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh của người ủy quyền
 
Cách thức thực hiện
Tại trụ sở cơ quan hành chính
 
Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.
4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.
5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.
6. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Mục 1 và Mục 2.
 
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý điện năng - Sở Công Thương Lai Châu.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép
 
Phí, lệ phí
Phí 800.000 đồng + lệ phí 300.000 đồng
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Yêu cầu hoặc điều kiện 1 (Điều kiện chung)
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định luật Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
- Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.
Yêu cầu hoặc điều kiện 3
Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, đại chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.
Yêu cầu hoặc điều kiện 4
Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.
Yêu cầu hoặc điều kiện 5
Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định trên còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
Yêu cầu hoặc điều kiện 6
Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.
Yêu cầu hoặc điều kiện 7
- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp 35kV trở xuống như sau:
- Có 05 chuyên gia tư vấn chính trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13;
2. Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
3. Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện;
4. Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;
5. Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỉ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 28. Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất   (29/12/2015)
 • 27. Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kin   (29/12/2015)
 • 26. Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiệ   (29/12/2015)
 • 25. Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   (29/12/2015)
 • 24. Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp   (29/12/2015)
 • 23. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu   (29/12/2015)
 • 22. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu   (29/12/2015)
 • 21. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu   (29/12/2015)
 • 20. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 19. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 18. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm   (29/12/2015)
 • 16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm   (29/12/2015)
 • 15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm   (29/12/2015)
 • 14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm   (29/12/2015)