Sở Công thương
Thứ ba 12/11/2019
17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
 

  17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Tầng 6, nhà E, Khu Hợp khối tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại: 0231.3876.759.
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức xin cấp giấy phép xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày hành chính trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Nhận kết quả:
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu
+ Địa chỉ: Tầng 6, nhà E, Khu Hợp khối tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại 0231.3876.759).
- Công chức trả giấy chứng nhận, ghi số lượng và ký.
- Người đến nhận kết quả phải nộp lại Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).
- Thời gian trao trả kết quả: Các ngày hành chính trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực
 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 - Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
 - Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm;
 - Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh .
* Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình kinh doanh
 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);
- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
* Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
* Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
* Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Tổ chức
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận
Lệ phí
1. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: 150.000 đồng/lần cấp
2. Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực gồm:
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000/ 1 lần cấp
- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thực phẩm: 500.000/ 1 lần cấp/ 1 cơ sở
- Phí thẩm định cơ sở:
+) Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000/ cơ sở
+) Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000/ cơ sở
3. Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất: 150.000 đồng/lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2
- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 3
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
* Điều kiện chung:
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm;
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp không bao gồm chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản.
* Điều kiện riêng:
Cơ sở kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm   (29/12/2015)
 • 15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm   (29/12/2015)
 • 14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm   (29/12/2015)
 • 13. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất   (29/12/2015)
 • 12. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất   (29/12/2015)
 • 11. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm   (29/12/2015)
 • 10. Thẩm định Thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình công nghiệp điện   (29/12/2015)
 • 9. Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp điện   (29/12/2015)
 • 8. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng   (29/12/2015)
 • 7. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 6. Cấp lại GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   (29/12/2015)
 • 5. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 4. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 3. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều   (29/12/2015)
 • 2. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)