Sở Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
3 . Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng.
 

3 . Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cơ quan chuẩn bị có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Cơ quan nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
- Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà D - Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - phường Tân Phong – thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
Người đến nhận kết quả mang theo Phiếu hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh hoặc Sở Tư pháp gửi kết quả theo đường công văn đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức đã yêu cầu.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao trả kết quả.
Trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Sở Tư pháp.
- Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp.
Văn bản yêu cầu phải ghi rõ: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
- Không quá10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên, trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài (tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật lý lịch tư pháp); trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích (khoản 3, Điều 44 Luật lý lịch tư pháp) thì thời hạn không quá 15 ngày.
- Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 2 ngày hoặc không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp, Bổ trợ tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện TTHC
Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu văn bản yêu cầu cấp PhiếuLLTP số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/TT- LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;
- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức.   (26/12/2015)
 • 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi   (26/12/2015)
 • 1. Xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng   (26/12/2015)
 • 3. Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 1. Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt hoạt động)   (26/12/2015)
 • 2. Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên đối với người không được miễn đào tạo nghề công chứng   (26/12/2015)
 • 17. Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.   (26/12/2015)
 • 18. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.   (26/12/2015)
 • 16. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài   (26/12/2015)
 • 14. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam   (26/12/2015)
 • 15. Thủ tục thành lập Đoàn luật sư   (26/12/2015)
 • 13. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài do thay đổi nội dung đăng   (26/12/2015)
 • 12. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam   (26/12/2015)
 • 10. Phê duyệt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, HĐ khen thưởng...   (26/12/2015)