Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Thứ ba 12/11/2019
1. Đăng ký khai thác nước dưới đất.
 
1. Đăng ký khai thác nước dưới đất.
Trình tự thực hiện:
Bước 1:Tổ chức, cá nhân hoàn thành tờ khai
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố (hoặc trưởng thôn, bản) để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp cơ quan đăng ký là Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3: Trả kết quả tại cơ quan đăng ký (UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã - theo Quy định của UBND tỉnh) hoặc tổ trưởng tổ dân phố.
Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho cơ quan đăng ký và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp cho cơ quan hành chính hoặc tổ trưởng tổ dân phố
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai đăng ký khai thác nước dưới đất.
    b) Số lượng hồ sơ: 02 bản.
Thời hạn giải quyết:
- Tổ chức, cá nhân hoàn thành tờ khai: 10 ngày làm việc;
- Thẩm định tờ khai: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân    
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 Bản xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất
Phí, lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
    Bản đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước;
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất   (16/01/2014)
 • Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụ   (16/01/2014)
 • Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất cho người VN định cư ở nước ngoài được sở   (16/01/2014)
 • Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá qu   (16/01/2014)
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân   (16/01/2014)
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, c   (16/01/2014)
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đ   (16/01/2014)
 • Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân   (16/01/2014)
 • Cho thuê đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân.   (16/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất cho người có quyền sử dụng đất chung nhận quyền sử dụng đất do chia tách   (16/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất trong trường hợp tách hoặc hợp thửa cho người VN định cư ở nước ngoài   (16/01/2014)
 • Cấp lại GCN do bị mất cho người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam   (16/01/2014)
 • Cấp GCN với trường hợp người sử dụng đất là chủ sở hữu rừng sản xuất, rừng trồng cho người VN định c   (16/01/2014)
 • Cấp GCN với trường hợp người sử dụng đất là chủ sở hữu nhà ở, cho người VN định cư ở   (16/01/2014)
 • Cấp GCN đối với trường hợp sở hữu tài sản mà chủ sở hữu không là người sử dụng đất cho người VN định   (16/01/2014)