Lĩnh vực Thương mại
Thứ ba 12/11/2019
6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 
6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.
- Công chức trả kết quả viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).
Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ đề nghị gồm:
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương);
- Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp;
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ, 01 bộ hồ sơ gửi về Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp giấy phép nhưng có thay đổi các nội dung của Giấy phép.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện.
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.
Kết quả thực hiện TTHC:
Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương).
Lệ phí:
- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới, cấp lại do hết hạn, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/lần/cơ sở
- Lệ phí cấp Giấy phép nhận đủ điều kiện kinh doanh: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.
- Phí và lệ phí đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hang hoá tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh) bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng của lệ phí và phí thẩm định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không.
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • 5.2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TH bị mất, bị tiêu hủy, bị r   (07/12/2015)
  • 5.1. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TH hết hiệu lực)   (07/12/2015)
  • 4. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh   (07/12/2015)
  • 3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu   (07/12/2015)
  • 2.2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, một phần...)   (07/12/2015)
  • 2.1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH GP hết hiệu lực)   (07/12/2015)
  • 1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu   (07/12/2015)