lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
12. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 

12. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: Tại cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
Bước 3: Trình tự thực hiện
+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
+ Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
+ Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc (nếu nộp trực tiếp) hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện)
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí theo quy định.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
+ Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: Không quy định
Thời hạn giải quyết
Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
 - Cơ quan phối hợp: không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Bản sao được cấp từ sổ gốc
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Phải có sổ gốc.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 11. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản   (07/12/2015)
 • 10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản   (07/12/2015)
 • 9. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản   (07/12/2015)
 • 8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật   (07/12/2015)
 • 6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực   (07/12/2015)
 • 7. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp   (07/12/2015)
 • 5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch   (07/12/2015)
 • 4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch   (07/12/2015)
 • 3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (TH điểm chỉ, không ký, không điểm chỉ)   (07/12/2015)
 • 2. Chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng nhận   (07/12/2015)
 • 1. Chứng thực bản sao từ bản chính, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc c   (07/12/2015)
 • Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao từ sổ gốc (Áp dụng chung cho các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc)   (21/01/2014)
 • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (21/01/2014)