lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
 

6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: Tại phòng Tư pháp cấp huyện.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Bước 3: Trình tự thực hiện
+ Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.
+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.
+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một sổ chứng thực.
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí theo quy định.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
b) Số lượng hồ sơ: không quy định
Thời hạn giải quyết
Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện;
 - Cơ quan phối hợp: không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
+ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch   (07/12/2015)
 • 4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch   (07/12/2015)
 • 3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (TH điểm chỉ, không ký, không điểm chỉ)   (07/12/2015)
 • 2. Chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng nhận   (07/12/2015)
 • 1. Chứng thực bản sao từ bản chính, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc c   (07/12/2015)
 • Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao từ sổ gốc (Áp dụng chung cho các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc)   (21/01/2014)
 • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (21/01/2014)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới   (21/01/2014)
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (21/01/2014)
 • Điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng   (21/01/2014)
 • Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi   (20/06/2012)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (20/06/2012)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)