Thứ bảy 2/7/2022
in trang
Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi
 

UBND tỉnh  ban hành công văn yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu nắm sát diễn biến dịch trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn đối với vốn vay theo quy định; kịp thời thống kê dư nợ cho vay chăn nuôi lợn, dư nợ bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi để chủ động có biện pháp xử lý.

  
Phối hợp với các Sở, ban, ngành, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định.
 

 
Thu Hoài