Thứ hai 23/5/2022
in trang
Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Với tinh thần “ Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới” sáng nay 11/6, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã khai mạc  Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020.
   
Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An - Phó Bí Thư tỉnh ủỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và 198 đại biểu tiêu biểu đại diên cho hơn 2.100 đảng viên của Đảng bộ.
    

 Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành khóa mới
 
Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy khối đã chỉ đạo các cơ sở củng cố kiện toàn về tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XII đã đề ra. Trên 98% đảng viên, công nhân, viên chức đư­ợc học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thành lập 10 tổ chức đảng và bổ sung 93 cấp ủy viên cơ sở; sắp xếp, chuyển giao 20 TCCSĐ sang Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh; tập huấn cho 617 lượt cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra cơ sở về nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống về công tác xây dựng Đảng; mở 09 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị- Hành chính cho 742 cán bộ, đảng viên; mở 25 lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho 1.142 quần chúng ưu tú và 1.045 đảng viên mới; Kết nạp 868 đảng viên; 81,34% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đ­ược tăng cường, trong nhiệm kỳ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 225 lượt tổ chức đảng và 390 lượt đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 36 tập thể và 157 cá nhân đ­ược  UBND tỉnh, Đảng bộ Khối biu dư­ơng khen thưởng... Các tổ chức đoàn thể  tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh....
   
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối các cơ quan tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên, 98% quần chúng được học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trên 85% các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; Kết nạp 100 đảng viên trở lên; 95% cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức viên chức vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa;...
  

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
   
Phát biểu Chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Khắc Chử- Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dư­ơng những thành tích Đảng bộ đã đạt đư­ợc. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị t­ư tư­ởng; triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đ­ưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu; làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các TCCSĐ về yêu cầu khách quan và tính cấp bách trong cải cách hành chính...
   
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII gồm 25 đồng chí. Đồng chí Triệu Thị Vân tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 

   
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII- Nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí ra mắt trước Đại hội.
    
Theo chương trình làm việc ngày mai Đại hội sẽ tiếp tục làm việc
 
 
Thu Hoài