Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
 
Ngày 28/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 60/VPUBND-HC về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
 
Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 247/CAT-ANCTNB-ANKT ngày 22/01/2021 của Công an tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công văn số 75/STP-HCBT ngày 26/01/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chấp hành nội quy, quy định của địa phương về ANTT. Nêu cao tinh thần cảnh giác trong quản lý bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tai tệ nạn xã hội.
 
Phòng Hành chính – Tổ chức phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – chính trị tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động có kế hoạch bảo vệ tài sản của cơ quan trong các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu; lập danh sách phân công công chức, viên chức, người lao động trực gửi về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế) trước ngày 03/02/2021.
 
 Thông báo kịp thời cho lực lượng công an nắm phối hợp giải quyết khi có tình huống phức tạp về ANTT xảy ra tại cơ quan, đơn vị.
 
Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Thông tư số 10/2020/TT-BTP về ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021 thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).
 
Tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng các quy định của Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/03/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Thông tư số 10/2020/TT-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
bbt
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)