Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ ba 2/3/2021
Ngày làm việc thứ 2 Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11
 
Hôm 18/11, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ 2. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã đặc biệt nhấn mạnh việc lãnh đạo các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố thống nhất lại các chỉ tiêu trong năm 2021 và quyết tâm hành động.
  
 
Quang cảnh Phiên họp.
  
Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tham dự Phiên họp dành nhiều thời gian tập trung thảo luận các nội dung: Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2021 (bao gồm cả Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2021); ...
  
Đồng thời thảo luận về các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết: Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù năm 2021. Các dự thảo Quyết định ban hành: Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu và Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
  
Đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu về các chỉ tiêu, các cơ chế chính sách hiện nay đang gặp khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
 
 Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp.
  
Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã yêu cầu các sở, ngành tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Phiên họp, tổ chức làm việc cụ thể với UBND các huyện, thành phố để thống nhất lại các chỉ tiêu trong năm 2021 và quyết tâm hành động.
  
Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm đề xuất giải pháp để triển khai một số nghị quyết trong lĩnh vực nông nghiệp, không để chính sách hay trên giấy tờ mà khó triển khai thực hiện, nếu cần thì đẩy mạnh việc phân cấp để chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống. Về đầu tư công trung hạn, đồng chí yêu cầu phải rà soát lại danh mục đã quyết toán, xem xét lại cơ cấu trả nợ; đối với những dự án chuyển tiếp, thì giai đoạn 2 phải tiến hành rà soát thật kỹ lưỡng, xem xét tính cấp thiết của dự án, để khi dự án được triển khai sẽ phát huy được hiệu quả...
   
Đối với các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, dự thảo Quyết định, các đồng chí chủ trì Phiên họp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu tại Phiên họp, một số nội dung đề nghị xin ý kiến lại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố một lần nữa để thống nhất ban hành.
 
Lê Dũng
 print   send mail