Văn bản mới
Thứ hai 17/12/2018
Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù
 
Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 19/2012/QĐ –về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, đối tượng áp dụng là những người đã nghỉ hưu hiện đang giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù ở cấp tỉnh, huyện, xã.
 
Cụ thể:
 
Đối với cấp tỉnh Chủ tịch Hội được hưởng hệ số 4,5 lần so với mức lương tối thiểu chung, Phó chủ tịch được hưởng hệ số 4,0 so với mức lương tối thiểu chung, Uỷ viên thường trực hệ số là 3,0 so với mức lương tối thiểu chung;
 
Đối với cấp huyện chức danh Chủ tịch Hội được hưởng hệ sô 2,8 so với mức lương tối thiểu chung, Phó chủ tịch là 2,6 so với mức lương tối thiểu chung;
 
Cấp xã lần lượt được hưởng hệ số là 0,7 đối với chức danh Chủ tịch và 0,5 đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội.
 
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của các hội.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lai Châu: Phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2012   (04/09/2012)
 • Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh   (04/09/2012)
 • Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2012.   (31/08/2012)
 • Giao các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013   (30/08/2012)
 • Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.   (23/08/2012)
 • Thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính   (14/08/2012)
 • Quy định đơn giá tri trả cho người trực tiếp làm công việc duy tru, bảo dưỡng mốc giới đường biên   (06/08/2012)
 • Tăng cường việc phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh   (03/08/2012)
 • Quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ   (26/07/2012)
 • Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.   (04/07/2012)
 • Lai Châu quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách...   (14/06/2012)
 • Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng.   (08/06/2012)
 • Từ 01/6/2012: giá nước sinh hoạt mới sẽ được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh   (21/05/2012)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lợn tai xanh trên địa bàn   (14/05/2012)
 • Giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu   (08/05/2012)