Văn bản mới
Thứ hai 17/12/2018
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 04/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1079/UBND-XD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.
  
Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (Phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới, đối với những khối lượng còn lại của dự án gói thầu thực hiện từ 01/01/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
  
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công, chi phí khảo sát theo quy định.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2012.   (31/08/2012)
 • Giao các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013   (30/08/2012)
 • Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.   (23/08/2012)
 • Thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính   (14/08/2012)
 • Quy định đơn giá tri trả cho người trực tiếp làm công việc duy tru, bảo dưỡng mốc giới đường biên   (06/08/2012)
 • Tăng cường việc phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh   (03/08/2012)
 • Quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ   (26/07/2012)
 • Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.   (04/07/2012)
 • Lai Châu quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách...   (14/06/2012)
 • Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng.   (08/06/2012)
 • Từ 01/6/2012: giá nước sinh hoạt mới sẽ được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh   (21/05/2012)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lợn tai xanh trên địa bàn   (14/05/2012)
 • Giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu   (08/05/2012)
 • Tăng cường kiểm tra việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agnist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh   (25/04/2012)
 • Quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại tỉnh Lai Châu   (12/04/2012)