Văn bản mới
Thứ hai 17/12/2018
Thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính
 
 Ngày 14/8, UBND tỉnh có Công văn số 969/UBND-VX về việc thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính.
  
Nhằm đảm bảo công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa gánh nặng trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, song vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
   
UBND tỉnh, yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh khi tham mưu, chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 về việc ban hành “Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu” và các văn hướng dẫn hiện hành khác có liên quan.
  
Sở, ban, ngành cấp tỉnh không tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có quy định về thủ tục hành chính hoặc tự quy định các quy định về thủ tục hành chính dưới bất kỳ hình thức văn bản nào trái với quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ.
   
 Sở Tư pháp không thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi chưa có ý kiến tham gia của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
    
 Văn phòng UBND tỉnh không thẩm định và trình Thường trực UBND tỉnh ký ban hành đối với những hồ sơ dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh khi chưa có ý kiến tham gia của Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
     
UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn không ban hành các văn bản có quy định về thủ tục hành chính dưới bất kỳ hình thức văn bản nào và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Quy định đơn giá tri trả cho người trực tiếp làm công việc duy tru, bảo dưỡng mốc giới đường biên   (06/08/2012)
 • Tăng cường việc phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh   (03/08/2012)
 • Quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ   (26/07/2012)
 • Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.   (04/07/2012)
 • Lai Châu quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách...   (14/06/2012)
 • Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng.   (08/06/2012)
 • Từ 01/6/2012: giá nước sinh hoạt mới sẽ được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh   (21/05/2012)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lợn tai xanh trên địa bàn   (14/05/2012)
 • Giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu   (08/05/2012)
 • Tăng cường kiểm tra việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agnist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh   (25/04/2012)
 • Quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại tỉnh Lai Châu   (12/04/2012)
 • Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012   (22/03/2012)
 • Mức chi cụ thể trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (21/03/2012)
 • Tăng cường các biện pháp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.   (06/03/2012)
 • Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (28/02/2012)