Tin tức sự kiện
Thứ tư 5/10/2022
Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
 

 

  

Ngày 28/9, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1481/KH-VPUBND, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch có mục đích xác định các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan nói riêng, trong đó tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ nhất là công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý văn bản, xử lý công việc trên môi trường mạng góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, trung tâm.

 

Nội dung kế hoạch: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá nền hành chính; Công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Theo đó Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai Kế hoạch này đến toàn thể CCVC; căn cứ nội dung nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động cải cách hành chính chủ động tổ chức thực hiện và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan Văn phòng.

 

Giao phòng Hành chính – Tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan; tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác CCHC năm 2021; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan về Sở Nội vụ theo yêu cầu.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)
 • Nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch   (17/09/2020)
 • Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Kết quả sau một năm đi vào hoạt động   (14/09/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh   (13/09/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ và DN tỉnh   (09/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới   (27/08/2020)
 • Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Lai Châu   (25/08/2020)
 • Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   (24/08/2020)
 • Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19   (14/08/2020)
 • Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Thượng Tướng Lê Khả Phiêu   (11/08/2020)
 • Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2020   (07/08/2020)
 • Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu   (05/08/2020)
 • Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh phòng, chống Covid-19   (04/08/2020)
 • Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh được luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ huyện Mường Tè   (24/07/2020)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quản lý đối với người đến/về từ nơi có dịch   (24/07/2020)