Định hướng phát triển
Thứ năm 26/4/2018
Chuẩn bị nội dung Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 5 - Khóa XI.
 
Ngày 04/7, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Công văn 68-CV/BCSĐ gửi Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh, UBND các huyện, thị về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI).
 

  Ảnh Huy Dương
 
Theo đó, giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo  phòng, chống tham nhũng tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo “Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nhị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
  
Giao Sở Lao Động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo "Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của BCH Trung ương khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.
 
Các tài liệu, dụ thảo gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh qua văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ mail: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn, trước ngày 20/7/2012.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam   (27/06/2012)
 • Tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP   (21/06/2012)
 • Triển khai kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng 2012.   (19/06/2012)
 • UBND Tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2009 - 2012   (04/06/2012)
 • Thành lập Ban chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng.   (01/06/2012)
 • Triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2012.   (17/05/2012)
 • UBND tỉnh phân bổ 308.130 triệu đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2012   (10/05/2012)
 • Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2012.   (04/05/2012)
 • UBND tỉnh phê duyệt 36 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã tại các huyện nghèo   (27/04/2012)
 • Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em   (12/04/2012)
 • Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền.   (04/04/2012)
 • Triển khai thực hiện Nghi quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012.   (30/03/2012)
 • Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh   (23/03/2012)
 • Đến năm 2015: 50% trạm y tế có bác sỹ và 100% trạm y tế có nữ hộ sinh trung học hoặc y sỹ sản nhi.   (07/03/2012)
 • Tiếp tục thực hiện nghiêm quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ   (06/03/2012)