Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 6/6/2020
Văn phòng UBND tỉnh: Lịch trực nghỉ lễ Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
 

STT
Ngày trực
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo Phòng, ban, trung tâm;  chuyên viên giúp việc lãnh đạo tỉnh
Văn thư
Phục vụ, tự vệ
Lái xe
Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Ghi chú
1
Thứ 5 30/4/2020
Tống Thanh Hải 0947 262 666
Trần Cao Sơn 0972 596 999
Phạm Hồng Thái 0936 302 879
 Bùi Văn Huy  0978 604 227
Trương TT Hằng  0963 798 666
Nguyễn Thị Bình  0976 981 840
 Nguyễn Minh Tiến  0969 911 333
Nguyễn Anh Tuấn 0915 168 721
Nguyễn TT Hương 0946 068 448
 
2
Thứ 6 01/5/2020
Tống Thanh Hải 0947 262 666
Trần Cao Sơn 0972 596 999
Dương Đình Mai 0975 999 769
 Vương Ngọc Tú 0984 957 757
Đỗ Thành Chung 0978 936 993
Nguyễn Thị Bình 0976 981 840
Hoàng TT Duyên  0983 818 969
Trịnh Văn Vẻ 0915 271 388
Phạm Thị Hồng Hà  09 42 181 985
 
3
Thứ 7 02/5/2020
Hà Trọng Hải 0912 798 173
Kiều Hải Nam 0974 312 888
Nguyễn Thành Đồng 0988 435 434
Nguyễn Thị Chanh 0836 491 983
Nguyễn Thị Vinh 0984 704 820
Nguyễn Thị Bình 0976 981 840
Đinh Thị Lan 0973 376 333
Hán Quốc Tuấn 0983 881 999
Phạm Thị Hồng Hà 0942 181 985
 
4
Chủ nhật 03/5/2020
Giàng A Tính 0917 678 569
Kiều Hải Nam 0974 312 888
Trần Châu Ngọc 0912 445 051
Đỗ Thị Ngà 0983 166 720
Nguyễn Thị Vinh 0984 704 820
Nguyễn Thị Bình 0976 981 840
Lê Ánh Tuyết 0396 616 968
Hán Quốc Tuấn 0983 881 999
Phạm Thị Hồng Hà 0942 181 985
 
Ghi chú: Đề nghị các đơn vị khi gửi Công văn liên hệ số điện thoại của Văn thư.

 
Ban Biên tập
 print   send mail