Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ ba 26/6/2018
Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
 
21.Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp chuẩn bị đầy đủ hố sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Chi cục phát triển Lâm nghiệp - Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu;
+ Địa chỉ: Chi cục phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lai châu – Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu;
+ Điện thoại: 02313 876583.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần.
- Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức), Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp phỏp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm: Chi cục Phát triển lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Chi cục phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lai châu – Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu;
+ Điện thoại: 02313 876583.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 1130’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả;
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).  
Cách thức thực hiện:
 
 Tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1, Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp;
2, Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng cần chuyển đổi mục đích của Sở Nông nghiệp và UBND cấp huyện;
3, Biểu thống kê diện tích khu rừng tự nhiên cần chuyển đổi mục đích sử dụng;
4, Dự án đầu tư ( Đối với tổ chức );
5, Hồ sơ thuyết minh phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp;
 7, Bản đồ hiện trạng khu rừng tự nhiên cần chuyển đổi mục đích sử dụng.
b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ bản chính.
Thời hạn giải quyết:
 
20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân;
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục phát triển Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không.
 
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø     Luật bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Và cỳ hiệu lực từ ngày 01 /4/2005;
Ø     Nghị định số 23/2006/NĐ - CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng.
Ø     Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Ø     Công văn số 355/SNN –LN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất Lâm nghiệp.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giao khoán cho tổ chức, trồng, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661   (08/06/2012)
 • Thẩm định và phê duyệt thiết kế tận thu gỗ nằm các loại trong rừng tự nhiên   (08/06/2012)
 • Cấp phép khai thác tre nứa và làm sản ngoài gỗ, tre nứa thuộc rừng trồng tự nhiên   (08/06/2012)
 • Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661   (08/06/2012)
 • Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trội   (08/06/2012)
 • Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống rừng giống chuyển hóa   (08/06/2012)
 • Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp   (08/06/2012)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư­, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh   (08/06/2012)
 • Giao rừng cho tổ chức   (08/06/2012)
 • Cho thuê rừng đối với tổ chức   (08/06/2012)
 • Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách   (08/06/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận công nhận đơn vị đủ điều kiện   (08/06/2012)
 • Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống rừng giống   (08/06/2012)
 • Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản   (08/06/2012)
 • Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản   (08/06/2012)