Sở Công thương
Thứ hai 21/5/2018
16. Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 
Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại + Fax 0231.3876.759). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày hành chính hàng tuần (trừ ngày lễ).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức xin cấp giấy phép xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại + Fax 0231.3876.759). Thời gian trao trả giấy phép: Tất cả các ngày hành chính hàng tuần (trừ ngày lễ).
 + Công chức trả giấy phép viết biên lai thu phí. Người nhận giấy phép đến nộp tiền tại thủ quỹ của sở tại văn phòng Sở Công thương.
 + Công chức trả giấy phép kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và có chứng minh thư của người ủy quyền./.
Cách thức thực hiện:
 
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  - Đơn xin gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
   - Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự;
   - Bản sao công chứng Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh;
   - Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động: (khoáng sản đối với đơn vị hoạt động khoáng sản, thăm dò; khai thác đối với đơn vị hoạt động dầu khí, quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình) trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN;
   - Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997;
   - Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. 
   - Quyết định cử người chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và thủ kho VLNCN (kèm theo văn bằng chứng chỉ có liên quan).
   - Giấy phép đang sử dụng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết:
 
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy phép
Lệ phí:
 
Lệ phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Mức phí 1.500.000đ/giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
» Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp(Phụ lục 1 - Thông tư số  02/2005/TT-BCN  ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệpnay là Bộ Công thương).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
- Có hồ sơ hợp lệ. 
» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
- Sử dụng VLNCN vào mục đính sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu, thử nghiệm và giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.
 - Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN.
- Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN và các công việc khác có liên quan tới VLNCN phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.
- Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng VLNCN phải có đủ sức khoẻ.
- Có phương án bảo vệ an ninh trật tự, phương tiện kỹ thuật, phòng chống cháy; nổ và bảo vệ môi trường.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø                             Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Ø                             Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Ø              Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
Ø             Thông tư số: 02/2005/TT-BCN, ngày 29 tháng 3 năm 2005 về hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Ø             Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND, ngày 05/03/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về “Ban hành quy chế quản lý, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, có hiệu lực ngày 20/3/2007;
Ø              Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 11/12/2007 về việc “Ban hành bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách nhà nước”, có hiệu lực ngày 21/12/2007.
  
 
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 15. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.   (07/06/2012)
 • 14. Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.   (07/06/2012)
 • 13. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện tại nông th   (07/06/2012)
 • 12. Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện tại nông thôn.   (07/06/2012)
 • 11.Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện có công suất dưới 3MW(giai đoạn2).   (07/06/2012)
 • 10.Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện có công suất dưới 3MW (giai đoạn1).   (07/06/2012)
 • 9.Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng)   (07/06/2012)
 • 8. Cấp giấy phép hoạt động điện lực (Đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây)   (07/06/2012)
 • 7. Cấp Thẻ an toàn điện.   (07/06/2012)
 • 6. Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm   (07/06/2012)
 • 5. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.   (07/06/2012)
 • 4. Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.   (07/06/2012)
 • 3. Gia hạn tái xuất hàng hóa tham gia hội chợ triển lãm   (07/06/2012)
 • 2. Thay đổi, bổ sung đăng ký kế hoạch tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm..   (07/06/2012)
 • 1. Đăng ký kế hoạch tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm.   (07/06/2012)