Văn phòng UBND tỉnh
Thứ sáu 3/4/2020
Đồng chí Nguyễn Thanh Giang được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Quản trị - Tài vụ - HCC
 

Chiều 14/3, Chi bộ Quản trị - Tài vụ - Hành chính công (HCC) tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Vũ Huy Hoà – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Quản trị - Tài vụ - Hành chính công.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội.

     

Chi bộ Quản trị - Tài vụ - HCC có 15 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, các mặt công tác xây dựng Đảng được Chi bộ triển khai đồng bộ và được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt kết quả đó, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên, quần chúng quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên.

   

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2022.

      

Cùng với đó, Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên; thường xuyên nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      

Đ/c Vũ Huy Hoà – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới.

   

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, nhất là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

   

Các đại biểu khách mời tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2022.

    

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 khóa XI, XII được thực hiện nghiêm túc và đã đem lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

  

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai đầy đủ, có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2020, Chi bộ Quản trị - Tài vụ - HCC tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt cho đảng viên, quần chúng học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì chế độ sinh hoạt đảng, xây dựng và giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt,...

     

Tại Đại hội này, đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Giang được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Quản trị - Tài vụ - HCC, khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ IV.

 
Kim Anh
 print   send mail