Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 03/2020 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Tuần 1
(Từ ngày 01 đến 08)
- Hội nghị Công bố và trao các QĐ của UBND tỉnh về công tác cán bộ.
- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giao ban Thường trực UBND tỉnh.
- Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tỉnh Lai Châu.
- Ngày 04/3: Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Làm việc với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
- Kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện để học sinh đi học trở lại trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra việc đảm bảo an toàn hành lang giao thông khi xây dựng công trình thuỷ điện Nậm Xe 2.
- Kiểm tra công tác xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng theo quy trình xuất nhập khẩu trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.
Tuần 2
(Từ ngày 09 đến 15)
- Ngày 09/3: Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài (Bộ Ngoại giao chủ trì).
- Ngày 10/3: Dự họp lấy ý kiến lãnh đạo sở, ban, ngành, trí thức, nhà khoa học tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị tại Lai Châu.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra trên địa bàn.
- Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tỉnh Lai Châu.
- Ngày 12/3: dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giao ban Thường trực UBND tỉnh.
- Kiểm tra một số danh mục dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Làm việc với Linh minh HTX tỉnh về công tác phát triển hợp tác xã.
- Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển du lịch tại 1 số huyện.
- Kiểm tra nắm tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Tân Uyên, Than Uyên.
Tuần 3
(Từ ngày 16 đến 22)
- Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.
- Ngày 19/3: dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tỉnh Lai Châu.
- Làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
- Kiểm tra tính hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được chuyển giao trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra nắm tình hình hoạt động khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Sìn Hồ.
Tuần 4
(Từ ngày 23 đến 31)
- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.
- Ngày 23-24/3: dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tỉnh Lai Châu.
- Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-1 gây ra tỉnh Lai Châu.
- Kiểm tra chất lượng giáo dục tại một số trường vùng đặc biệt khó khăn sau khi đi học trở lại.
- Kiểm tra nắm tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Phong Thổ.
- Ngày 31/3: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 10/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/10/2019)
 • Chương trình công tác tháng 8/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2019)
 • Chương trình công tác tháng 7/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2019)
 • Chương trình công tác tháng 3/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/03/2019)
 • Chương trình công tác tháng 9/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (11/09/2018)
 • Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/08/2018)
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)