Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ hai 17/12/2018
Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên (QĐ 171)
 

Số văn bản
171
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
23/02/2018
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

  
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ 170)   (07/03/2018)
 • Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2018 (QĐ 159)   (07/03/2018)
 • Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 06/2018)   (02/03/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy chế phối hợp trong QL xử lý vi phạm hành chính (QĐ 04/2018)   (02/03/2018)
 • Quy chế QL, cung cấp, sử dụng DV Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng (QĐ 03/2018)   (02/03/2018)
 • Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh (QĐ 157)   (02/03/2018)
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 (QĐ 148)   (02/03/2018)
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (VC chuyên môn)   (02/03/2018)
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) (QĐ   (02/03/2018)
 • Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn (QĐ 144)   (12/02/2018)
 • Thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2018 (QĐ 155)   (12/02/2018)
 • Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 141)   (12/02/2018)
 • Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 140)   (12/02/2018)
 • Bổ sung p/a bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án: Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm (QĐ 139)   (12/02/2018)
 • Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 138)   (12/02/2018)