Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 09h00’ (Thứ Hai) - ngày 11/4/2016 (GM 31)
 
Cập nhật, 16h20’ ngày 07/4/2016
Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 31/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
UBND tỉnh mời dự Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán.
         
Thành phần:
  
Thường trực HĐND tỉnh.
 
Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TBXH, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Mường Tè.
 
Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Dự án huyện Nậm Nhùn, Ban Quản lý Công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Chuyên viên TH.
    
Thời gian: 09h00’ (thứ 2) – ngày 11/4/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – Tầng 3 – nhà B – Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail