Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2015
 

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1971 /KH-UBND, Tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2015; Triển khai phương hướng nhiệm vụ QS - QP địa phương năm 2016.

    

Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2015. Trên cơ sở đó, đánh giá những điểm mạnh yếu, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
         
Thời gian dự kiến 1/2 ngày,từ 13 giờ 30 phút, ngày 11/01/2016 Tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail