Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa-Thông tin (28/8/1945-28/8/2015)
 
Sáng ngày 26/5, Ngành Văn hóa - thể thao và Du lịch đã tổ chức kỷ niệm 70 năm  ngày truyền thống Ngành Văn hóa-Thông tin(28/8/1945-28/8/2015).
  
Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, phòng văn hóa các huyện, thành phố.
  
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Văn hóa-Thể thao- Du lịch tỉnh  
 
Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Văn hóa luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc góp phần vào sự ngiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Kế tiếp truyền thống vẻ vang 70 năm qua của ngành, đặc biệt là sau hơn 10 năm chia tách, thành lập tỉnh những người làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình Lai Châu đã và đang tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Đến nay, toàn tỉnh đã có 480 nhà văn hóa, 01 thư viện cấp tỉnh, 6/8 thư viện huyện; nhiều điểm vui chơi trẻ em. Hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh, toàn tỉnh hiện có 750 đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở, Công tác đưa tuyên truyền, văn hoá văn nghệ về cơ sở được tổ chức thường xuyên với các hình thức phong phú, đa dạng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa từng bước được quan tâm. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai mạnh, danh hiệu gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng bình quân 4,9%/năm; danh hiệu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa bình quân hàng năm tăng gần 5%/ năm. Đến hết năm 2014, toàn tỉnh hiện có 77% hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 58% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu 87% cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa…
  
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu tập thể cán bộ ngành văn hóa toàn tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng ngành văn hóa ngày càng phát triển. Đẩy mạnh công tác tham mưu cho tỉnh về các lĩnh vực của ngành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra văn hóa, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, các cấp, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa. 
 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Phó Bí thư Tinh ủy Vũ Văn Hoàn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Văn hóa
 
Tại lễ kỷ niệm, có 28 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng sự nghiệp phát triển ngành văn hóa thể thao và du lịch được bộ VHTTDL tặng kỷ niệm chương; 5 cá nhân và 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng ngành văn hóa Lai Châu được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
 
Thu Hoài
 print   send mail