Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 02-05/8:
Làm việc với Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam; Làm việc với Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 03/8:
Họp, chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016
Ngày 04/8:
Dự Hội nghị tổng kết giai đoạn và khởi động khoản vay bổ sung của dự án giảm nghèo CTMNPB GĐ 2 (tại Hà Nội)
Ngày 05/8:
Dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh
Ngày 06/8:
Dữ lễ mừng công hoàn thành việc cấp điện cho các xã
Ngày 07-08/8:
Dự Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hợp tác 2 tỉnh Lào Cai – Lai Châu giai đoạn 2011-2015
Ngày 09-10/8:
Dự, chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV
Ngày 11/8:
- Họp Thường trực UBND tỉnh
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 14-15/8:
Hội nghị chuyên đề về đầu tư XDCB năm 2015
Ngày 17-18/8:
Dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
Ngày 19/8:
Dự gặp mặt 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân
Ngày 20-21/8:
Họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2015
Ngày 21-22/8:
Dự kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 24/8:
Họp Thường trực UBND tỉnh
Ngày 28/8:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 31/8:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)
 • Chương trình công tác tháng 5/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/05/2014)