Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ bảy 23/3/2019

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”(BHXH).

 

Các tin đã đăng
 • Phê duyệt lại phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thương mại huyện Mường Tè (QĐ 1524)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ I (QĐ 1523)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt lại phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Sìn Hồ (QĐ 1521)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt lại phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Lai Châu (QĐ 1522)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt giá trị DN, giá khởi điểm cổ phần của CT Cổ phần môi trường đô thị tỉnh (QĐ 1520)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt lại giá trị DN, giá khởi điểm cổ phần của CTCP thương mại huyện Mường Tè (QĐ 1519)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt lại giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm cổ phần của CTCP Thương mại Sìn Hồ (QĐ 1518)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm cổ phần của CTCP XD&QL đường bộ I Lai Châu (QĐ 1517)   (27/12/2018)
 • Phê duyệt lại giá trị DN, giá khởi điểm cổ phần của CT Cổ phần Thương mại tỉnh Lai Châu (QĐ 1516)   (27/12/2018)
 • Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2018 (QĐ 1514)   (17/12/2018)
 • Bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2018 (QĐ 1513)   (17/12/2018)
 • Phê duyệt Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 1512   (17/12/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải (QĐ 1503)   (17/12/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (QĐ 1501)   (17/12/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương (QĐ 1502)   (17/12/2018)