Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ sáu 20/10/2017
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh KH hoạt động thực hiện DA Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học   (10/10/2017)
 • Điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công XD Hệ thống thoát nước Thành phố   (10/10/2017)
 • Kế hoạch, Chương trình khung thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 2 Chương trình 135 (QĐ 1174)   (10/10/2017)
 • Công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô đợt 7 (QĐ 1173)   (10/10/2017)
 • Bổ sung thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình Nhà ở dành cho học sinh người đồng bào DTTS (QĐ 1170)   (09/10/2017)
 • Dự toán CT Đầu tư xây dựng phòng học các trường Mầm non, Tiểu học huyện Nậm Nhùn (QĐ 1169)   (09/10/2017)
 • Kế hoạch chọn nhà thầu DA: XD phòng học các trường Mầm non, Tiểu học huyện Phong Thổ (QĐ 1158)   (09/10/2017)
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh (QĐ 1156)   (09/10/2017)
 • Thu hồi, chuyển mục đích SD đất, cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và TS khác (QĐ 1155)   (09/10/2017)
 • Giao đất cho Viện KSND tỉnh để xây dựng DA: Trụ sở làm việc Viện KSND huyện Nậm Nhùn (QĐ 1149)   (09/10/2017)
 • Thu hồi đất, giao đất cho Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh (QĐ 1148)   (06/10/2017)
 • Điều chỉnh một số nội dung thuộc qui mô dự án tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 (QĐ 1136)   (06/10/2017)
 • Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống thoát nước TP Lai Châu GĐ I (QĐ 1134)   (06/10/2017)
 • Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng phần hạ áp tỉnh Lai Châu (QĐ 1127)   (06/10/2017)
 • Dự án năng lượng nông thôn II (REII) phần hạ áp tỉnh Lai Châu (QĐ 1126)   (06/10/2017)