Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ tư 26/9/2018
Các tin đã đăng
 • Giá đất cụ thể để tính tiền BT khi NN thu hồi đất cho 06 DA trên địa bàn huyện Mường Tè (QĐ 998)   (24/09/2018)
 • Ban hành quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý CBCCVC (QĐ 995)   (24/09/2018)
 • Cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu (QĐ 987)   (24/09/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở GDĐT (QĐ 981)   (24/09/2018)
 • Phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2018 (QĐ 982)   (24/09/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (QĐ 980)   (24/09/2018)
 • Đề cương Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh (QĐ 979)   (24/09/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 (QĐ 977)   (24/09/2018)
 • Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Chợ đầu mối tỉnh Lai Châu (QĐ 976)   (24/09/2018)
 • Điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 (QĐ 974)   (24/09/2018)
 • Thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên đại bàn tỉnh (QĐ 972)   (24/09/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL (QĐ 970)   (24/09/2018)
 • Chuyển giao QSD, khai thác, nhân rộng ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học (QĐ 976)   (24/09/2018)
 • Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước (QĐ 951)   (24/09/2018)
 • Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (QĐ 950)   (24/09/2018)