Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ sáu 16/11/2018
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư thuộc Đề án 30a của huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2013-2020 (QĐ 1213)   (31/10/2018)
 • Thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT tỉnh năm học 2018-2019 (QĐ 1210)   (31/10/2018)
 • Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Lai Châu năm học 2018 - 2019 (QĐ 1209)   (31/10/2018)
 • Tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (QĐ 1202)   (31/10/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề tài “Nghiên cứu, biên soạn địa chí tỉnh Lai Châu” (QĐ 1198)   (31/10/2018)
 • Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (QĐ 1195)   (31/10/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ (QĐ 1188)   (31/10/2018)
 • Quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh (QĐ 1171)   (31/10/2018)
 • Tiếp nhận DA Cải thiện điều kiện sống của người dân xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) (QĐ 1167)   (31/10/2018)
 • Danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (QĐ 1166)   (31/10/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp xã (QĐ 1165)   (31/10/2018)
 • Bổ sung kinh phí để thực hiện khắc phục hậu quả do mưa lũ, lũ quét sạt lở đất (QĐ 1164)   (31/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới nguồn NSĐP năm 2019 (QĐ 1155)   (31/10/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (QĐ 1152)   (31/10/2018)
 • Công bố TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (QĐ 1151)   (31/10/2018)