Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ hai 20/5/2019
Các tin đã đăng
 • Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực nội vụ (QĐ 262)   (04/04/2019)
 • Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực tài chính (QĐ 261)   (04/04/2019)
 • Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 (QĐ 254)   (04/04/2019)
 • Phân bổ đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019 (QĐ 252)   (04/04/2019)
 • Về việc phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2019 (QĐ 249)   (04/04/2019)
 • Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn   (04/04/2019)
 • Thành lập chốt KDĐV, tăng cường lực lượng các chốt KDĐV phòng, chống dịch bệnh động vật (QĐ 242)   (04/04/2019)
 • Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (QĐ 241)   (03/04/2019)
 • Công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh giáo viên hạng III lên chức danh giáo viên hạng II năm 20   (03/04/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của   (03/04/2019)
 • Phê duyệt BC KTKT xây dựng Công trình Chỉnh trang hệ thống panô địa giới giáp ranh các tỉnh (QĐ 212)   (03/04/2019)
 • Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng Công trình Chống xuống cấp, tu bổ di tích Động Tiên Sơn (QĐ 211)   (03/04/2019)
 • Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm y tế thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (QĐ 207)   (03/04/2019)
 • Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Tam Đường (QĐ 2   (03/04/2019)
 • Công bố quy trình thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú... (QĐ 203)   (03/04/2019)