Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ ba 26/6/2018
Các tin đã đăng
 • Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (QĐ 22/2   (31/05/2018)
 • Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào DTTS   (31/05/2018)
 • Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh   (31/05/2018)
 • Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (QĐ 16/2018)   (31/05/2018)
 • Bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh (QĐ 15/2018)   (31/05/2018)
 • Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh (QĐ 14/2018)   (31/05/2018)
 • Thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng (QĐ 13/2018)   (31/05/2018)
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 09/2018)   (31/05/2018)
 • Công nhận trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia (QĐ 478)   (30/05/2018)
 • Điều chỉnh Khoản 1, 2 và 5 Điều 1 Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh (QĐ 461)   (30/05/2018)
 • Kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2018   (30/05/2018)
 • Chỉ định đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp (QĐ 458)   (30/05/2018)
 • Thay đổi thành viên Tổ thẩm tra quyết toán dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh Lai Châu (QĐ 456)   (28/05/2018)
 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng (QĐ 451)   (28/05/2018)
 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát (QĐ 452)   (28/05/2018)