Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ năm 14/12/2017
Các tin đã đăng
 • Giao đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 1536)   (29/11/2017)
 • Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017   (29/11/2017)
 • Điều chỉnh kế hoạch thu và kế hoạch chi từ nguồn thu của Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương năm 2017   (29/11/2017)
 • Bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ; kinh phí cho Quỹ Bảo trì đường bộ, miễn thu thuỷ lợi phí   (29/11/2017)
 • Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá số 1B - thủy điện Lai Châu (QĐ 1521)   (29/11/2017)
 • Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn   (29/11/2017)
 • Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (QĐ 66/2017)   (28/11/2017)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển BCVT và CNTT tỉnh Lai Châu đến 2025, định hướng 2030 (QĐ 1520)   (28/11/2017)
 • Điều chỉnh lựa chọn nhà thầu DA Đầu tư XD phòng học các trường Mầm non, Tiểu học huyện Nậm Nhùn   (28/11/2017)
 • Công nhận xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (QĐ 1518)   (28/11/2017)
 • Công nhận xã Mường Mít huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (QĐ 1517)   (28/11/2017)
 • Bổ sung phương án BT, HT và TĐC thuộc gói thầu số 10 d/a: đường tp Lai Châu - tt Sìn Hồ   (28/11/2017)
 • Thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (QĐ 1512)   (28/11/2017)
 • Ban hành Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh   (27/11/2017)
 • Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 64/2017)   (27/11/2017)