Lịch công tác
Thứ sáu 24/11/2017
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 31 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/7 đến 30/7/2017   (24/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 30 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/7 đến 23/7/2017   (17/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 29 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 10/7 đến 16/7/2017   (10/07/2017)
 • Chương trình công tác tháng 7/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 28 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/7 đến 09/7/2017   (03/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 27 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 26/6 đến 02/7/2017   (26/06/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 26 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/6 đến 25/6/2017   (19/06/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 25 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/6 đến 18/6/2017   (12/06/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 23 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/5 đến 04/6/2017   (29/05/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 22 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/5 đến 28/5/2017   (22/05/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 21 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/5 đến 21/5/2017   (15/05/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 20 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/5 đến 14/5/2017   (08/05/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 19 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/5 đến 07/5/2017   (03/05/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 14 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/3 đến 16/3/2017   (29/03/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 13 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/3 đến 26/3/2017   (22/03/2017)