Lịch công tác
Thứ bảy 23/3/2019
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 22 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/5 đến 03/6/2018   (28/05/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 15 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/4 đến 15/4/2018   (09/04/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 12 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/3 đến 25/3/2018   (19/03/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 11 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/3 đến 18/3/2018   (12/03/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 06 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/02 đến 11/02/2018   (06/02/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 05 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/01 đến 04/02/2018   (29/01/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 04 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/01 đến 28/01/2018   (22/01/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 02 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/01 đến 14/01/2018   (08/01/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 01 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/01 đến 07/01/2018   (02/01/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 53 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/12 đến 31/12/2017   (25/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 52 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/12 đến 24/12/2017   (18/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 51 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12 đến 17/12/2017   (11/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 50 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12 đến 10/12/2017   (06/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 48 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11 đến 26/11/2017   (20/11/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 47 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11 đến 19/11/2017   (14/11/2017)