Lịch công tác
Thứ tư 26/9/2018
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 02 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/01 đến 14/01/2018   (08/01/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 01 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/01 đến 07/01/2018   (02/01/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 53 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/12 đến 31/12/2017   (25/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 52 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/12 đến 24/12/2017   (18/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 51 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12 đến 17/12/2017   (11/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 50 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12 đến 10/12/2017   (06/12/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 48 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11 đến 26/11/2017   (20/11/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 47 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11 đến 19/11/2017   (14/11/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 46 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/11 đến 12/11/2017   (06/11/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 45 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 30/10 đến 05/11/2017   (30/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 44 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/10 đến 29/10/2017   (23/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 43 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/10 đến 22/10/2017   (16/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 42 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/10 đến 15/10/2017   (09/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 41 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/10 đến 08/10/2017   (02/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 40 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/9 đến 01/10/2017   (27/09/2017)