Lịch công tác
Thứ năm 26/4/2018
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 45 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 30/10 đến 05/11/2017   (30/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 44 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/10 đến 29/10/2017   (23/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 43 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/10 đến 22/10/2017   (16/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 42 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/10 đến 15/10/2017   (09/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 41 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/10 đến 08/10/2017   (02/10/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 40 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/9 đến 01/10/2017   (27/09/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 39 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 181/9 đến 24/9/2017   (18/09/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 38 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/9 đến 17/9/2017   (11/09/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 36 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/8 đến 03/9/2017   (28/08/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 34 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14/8 đến 20/8/2017   (14/08/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 33 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/8 đến 13/8/2017   (07/08/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 32 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 31/7 đến 06/8/2017   (31/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 31 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/7 đến 30/7/2017   (24/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 30 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/7 đến 23/7/2017   (17/07/2017)
 • Lịch công tác tuần thứ 29 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 10/7 đến 16/7/2017   (10/07/2017)