Thứ ba 12/11/2019
in trang
Danh sách xếp phòng tại các Khách sạn phục vụ Lễ kỷ niệm
 

  

Để đảm bảo công tác hậu cần, lễ tân. UBND tỉnh lên phương án xếp phòng tại các Khách sạn 

(Cập nhật 15h45' 04/10/2019).

  

 Danh sách xếp phòng ( Tải về )

 
Minh Tiến