Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Thống nhất các nội dung công tác hậu cần, lễ tân phục vụ Lễ kỷ niệm. (16h00 ngày 02/10, GM
 
Cập nhật, 09h25 ngày 02/10/2019
      
Ngày 02/10/2019, BTC kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 37/GM-BTC mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Họp thống nhất các nội dung công tác hậu cần, lễ tân đảm bảo việc đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến dự Lễ Kỷ niệm của tỉnh.
 
THÀNH PHẦN:
 
Chủ trì: Đồng chí Tống Thanh Hải - Trưởng Ban tổ chức.
 
Đồng chí đại diện Lãnh đạo, Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
     
THỜI GIAN: 16h00' ngày 02/10/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: (Phòng họp số 10) thay bằng hội trường lớn – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Minh Tiến