Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 9 năm 2019. (07h30 ngày 27/9 – GM 145)
 
Cập nhật, 09h25 ngày 26/9/2019
      
Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 145/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
1. Đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
2. Chủ trương đầu tư dự án: Trồng và phát triển cây mắc ca kết hợp với một số cây lâm nghiệp khác tịa huyện Tân Uyên.
 
3. Di chuyển trung tâm xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn.
 
THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ:
 
Đ/c Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Đại diện lãnh đạ UBND huyện Nậm Nhùn dự nội dung 3 (UBND huyện Nậm Nhùn chuẩn bị bản đồ các phương án quy hoạch trung tâm xã mới).
     
THỜI GIAN: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 27/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp 9B, nhà A, trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến