Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Trực tuyến về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. (8h00 - 26/9)
 
Cập nhật, 09h00' ngày 25/9/2019
      
Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 144/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
   
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
 
THÀNH PHẦN:
 
Đ/c Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đ/c Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Đ/c Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
Các đồng chí Lãnh đạo HĐND tỉnh.
 
Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
 
Trưởng các Ban QLDA ĐTXD các công trình tỉnh.
 
UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch, Trưởng Ban QLDA ĐTXD.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Chánh Văn phòng, Chuyên viên theo dõi.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
     
THỜI GIAN: 08h00, ngày 26/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Đề nghi các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị.
 
Minh Tiến