Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Họp BTC kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019
 
Cập nhật, 08h25 ngày 18/9/2019
      
Ngày 18/9/2019, Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 26/GM-BTC mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
   
Báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung phục vụ các hoạt động kỷ niệm đã giao cho các ngành, địa phương chủ trì thực hiện.
 
Việc huy động, sử dụng kinh phí xã hội hoá các hoạt động kỷ niệm; dự toán kinh phí phát sinh (nếu có).
 
THÀNH PHẦN:
 
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức.
 
Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức; Thành viên BTC kỷ niệm.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.
 
Các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc các Tiểu ban.
     
THỜI GIAN: 15h00, ngày 19/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
  
Giao Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tổng hợp tài liệu cuộc họp; các Tiểu ban và các ngành có nội dung được giao báo cáo tiến độ, các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại cuộc họp (số lượng 40 bản).
 
Minh Tiến