Thứ sáu 15/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La.
 
Cập nhật, 8h00 ngày 18/9/2019.
 
Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2050/KH-UBND v/v đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
    
1. Ngày 18/9/2019:
 
- 11h00: Đón đoàn tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
 
Thành phần:
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
- 11h30: Mời cơm Đoàn tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
 
Thành phần: Như thành phần đón Đoàn.
 
- 15h00: Đưa Đoàn đi thăm quan khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đại diện Lãnh đạo Sở: Tài chính, Xây dựng.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
- 19h00: Mời cơm Đoàn tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
 
Thành phần:
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh (02 người).
 
2. Ngày 19/9/2019:
 
- 6h30: Mời Đoàn ăn sáng tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
 
Thành phần:
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 8h00 – 11h30: Đoàn làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.
 
Địa điểm: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
- 12h00: Mời cơm Đoàn tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
 
Thành phần: Như thành phần làm việc.
 
- 14h00: Tiễn Đoàn công tác về tỉnh Sơn La.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
1. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh:
 
Chuẩn bị báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình quản lý, khai thác, vận hành các khu Trụ sở hợp khối từ khi bàn giao đưa vào sử dụng, đánh giá ưu, nhược điểm trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác, gửi UBND tỉnh trước 14h00 ngày 18/9/2019 (số lượng 30 bản).
 
2. Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện làm việc và bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn trong thời gian Đoàn công tác tại tỉnh.
 
Minh Tiến