Thứ ba 12/11/2019
in trang
Họp BCĐ Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III (08h00, ngày 17/9 – GM 137)
 
Cập nhật, 16h00' ngày 13/9/2019
      
Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 137/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Xin ý kiến các đồng chí thành viên BCĐ về báo cáo chính trị Đại hội; Chương trình Đại hội; danh sách đại biểu; dự kiến Đoàn Chủ tịch, thư ký, tham luận và danh sách Đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
 
THÀNH PHẦN:
   
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội.
 
Các đồng chí Thành viên BCĐ Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
THỜI GIAN: 08h00', ngày 17/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh gửi tài liệu cuộc họp và các điều kiện liên quan phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến