Thứ sáu 15/11/2019
in trang
Kiểm tra, làm việc tại huyện Than Uyên, Tân Uyên về sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM.
 
Cập nhật, 15h30 ngày 10/9/2019.
 
Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1963/KH-UBND v/v kiểm tra, làm việc tại huyện Than Uyên và Tân Uyên về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:
    
THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH:
  
Đ/c Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan của các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên.
 
THÀNH PHẦN LÀM VIỆC CỦA HUYỆN THAN UYÊN VÀ TÂN UYÊN: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan.
 
THỜI GIAN, NỘI DUNG LÀM VIỆC:
 
1. Ngày 11/9/2019:
 
- Sáng: 7h00, Đoàn xuất phát từ TP. Lai Châu (tập trung tại khu vực Trung tâm Thương mại) đi kiểm tra vùng trồng mắc ca của Công ty CP Liên Việt Lai Châu tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên (huyện chủ động liên hệ đón Đoàn).
 
- Chiều: Đoàn kiểm tra tại các xã của huyện Than Uyên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Nghe huyện báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp (trồng chè, quế, sơn tra, mắc ca…), giải pháp hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019 và đề xuất danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo Công văn số 1184/SKHĐT-KTN ngày 14/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
- Tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
2. Ngày 13/9/2019:
 
- Sáng: 7h30, Đoàn xuất phát từ TP. Lai Châu (tập trung tại khu vực Trung tâm Thương mại) đi xã Hố Mít kiểm tra vùng trồng cây Thất diệp nhất chi mai và Lam kim tuyến.
 
- Chiều: Đoàn kiểm tra tại các xã của huyện Tân Uyên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Nghe huyện báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp (trồng chè, quế, sơn tra, mắc ca…), giải pháp hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019 và đề xuất danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư theo Công văn số 1184/SKHĐT-KTN ngày 14/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
- Tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
Minh Tiến