Thứ sáu 15/11/2019
in trang
Lịch trực nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.2918 (nghỉ từ 31/8/2019 – 02/9//2019).
 

S
TT
Ngày trực
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo phòng, Trung tâm
Chuyên viên
Văn thư
Phục vụ, tự vệ
Lái xe
1
Thứ 7
31/8
 
Giàng A Tính
0917 678 569
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Dương Đình Mai
0975 999 769
Dương Đình Mai
0975 999 769
Trương Thị Thu Hằng
0963 798 666
Nguyễn Minh Tiến
0969 911 333
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
2
Chủ nhật
01/9
 
Hà Trọng Hải
0912 798 173
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Đoàn Anh Đức
0988 118 838
Đoàn Anh Đức
0988 118 838
Nguyễn Thị Vinh
0984 704 820
Nguyễn Thanh Hương
0915 456 505
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Hán Quốc Tuấn
0983 881 999
3
Thứ 2
02/9
Tống Thanh Hải
0947 262 666
Trần Cao Sơn
0972 596 999
Đặng Thị Diệu Thúy
0945 381 299
Vũ Ngọc Hùng
0966 986 696
Đỗ Thành Chung
0978 936 993
Nguyễn Thành Đồng
0988 435 434
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Hán Quốc Tuấn
0983 881 999

 
 
Minh Tiến