Thứ ba 12/11/2019
in trang
Giao nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh với các phòng, ban, trung tâm trực thuộc
 

Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 463/TB-VPUBND về Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh với Trưởng, Phó các phòng, ban, trung tâm trực thuộc. Theo đó, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo một số nhiệm vụ.

 

Đ/c Vũ Huy Hoà - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng

    

Về gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử, văn bản giấy: Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ làm công tác văn thư trực tiếp theo dõi, xử lý văn bản đi, đến, phát hành lưu trừ theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, hàng ngày kiểm tra, cập nhật văn bản Tên trên trục liên thông thường xuyên (tối thiểu 04 lần/ngày) để trình lãnh đạo Văn phòng phân giải quyết. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức phải có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giải quyết các vướng mắc, phát sinh đảm bảo tất cả các văn bản đến, đi phải xử lý trong ngày theo quy định.

 

Về xử lý hồ sơ, công việc: Cán bộ, công chức xử lý hồ sơ, công việc phải tham mưu theo đúng quy định của pháp luật; đúng quy trình, trình tự, thời gian và trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh được quy định theo quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020. Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo đúng quy định.

  

Đồng thời, yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới: Về xây dựng lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh, giao cho các đồng chí Hoàng Minh Hải, Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Anh Đức, Phạm Hồng Trường có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng, theo dõi, cập nhật lịch công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Sáng thứ 5 hàng tuần có trách nhiệm xây dựng và gửi lịch công tác của các đồng chí lãnh đoạ UBND tỉnh lên trang ioffice; đồng chí Phạm Hồng Trường có trách nhiệm tổng hợp lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến và trình ký ban hành. Các cán bộ được phân công theo dõi lịch phải có trách nhiệm cập nhật ngay các thay đổi chương trình công tác của lãnh đạo tỉnh vào trang ioffice.

  

Về uỷ quyền ký giấy đi đường, lệnh điều xe: Khi lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác, chuyên viên xử lý lĩnh vực hoặc chuyên viên theo dõi lịch có trách nhiệm lập Phiếu yêu cầu trình lãnh đạo Văn phòng ký.

  

Phòng Hành chính – Tổ chức: Tham mưu xây dựng Quy định và thành lập nhóm kiến sử dụng phàn mềm công nghệ zalo trong trao đổi thông tin, công việc tại cơ quan Văn phòng; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ tại Văn phòng UBND tỉnh” (hoàn thành trước 30/9/2019); xây dựng lịch công tác của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các phòng, chuyên viên các khối rà soát lại phân công nhiệm vụ chuyên viên và rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh (hoàn thành trước 30/8/2019); thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, xử lý văn bản theo quy định hàng tháng…

  

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: Phối hợp với  Trung tâm Tin học – Công báo tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh triển khai việc thực hiện chữ ký số và gửi, nhận văn bản điện tử; tham mưu xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phục vụ Hành chính công; tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm để vận hành; tham mưu phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm phục vụ Hành chính công sau khi bộ máy, nhận sự được kiện toàn; tham mưu phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công chuẩn bị tốt các điều kiện để ra mắt Trung tâm phục vụ Hành chính công vào 7/9/2019.

  

Phòng Quản trị - Tài vụ: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ mua sắm tài sản, cơ sở vật chất, các trang thiết bị trang bị cho Trung tâm phục vụ Hành chính công để Trung tâm đi vào hoạt động từ 1/9/2019; phối hợp Phòng Hành chính – Tổ chức để cử cán bộ kế toán công tác tại Trung tâm phục vụ Hành chính công; tổ chức ngày truyền thống Văn phòng.

  

Trung tâm Tin học – Công báo: Tăng cường tham mưu, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc đề xuất, triển khai các phần mềm đưa vào ưungs dụng quản lý tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu để triển khai thực hiện thử nghiệm phần mềm Cổng Thông tin điện tử của VNPT vào hoạt động chính thức từ ngày 9/8/2019; làm việc với VNPT Lai Châu về việc điều chỉnh các tính năng của phần mềm quản lý văn bản để đảm bảo nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của UBND tỉnh…

  

Trung tâm phục vụ Hành chính công: Phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện, lên kế hoạch cụ thể để ra mắt Trung tâm vào 7/9/2019. Báo cáo kế hoạch chi tiết, tiến độ cụ thể với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước 25/8/2019; tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm để vận hành Trung tâm…

 
Nguyễn Nga