Thứ ba 22/10/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Hội thảo quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn Lai Châu
 

 Cập nhật, 09h00' ngày 18/7/2019

 

Ngày 18/7/2019 UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 110/GM-UBND về Dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh đóng góp ý kiến cho Đề tài khoa học “Vấn đề quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 

 

Thành phần

Chủ trì: Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

 Sở Xây dựng: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở;

 Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi lĩnh vực;

 Đại diện Lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;

 Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu.

(Đề nghị đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục Tài liệu Hội nghị để nghiên cứu trước).

Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 08h00’ ngày 19/7/2019 (Thứ Sáu);

Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu.

Chuẩn bị tài liệu: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Chuẩn bị phông phòng họp, máy chiếu;

Tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự; 

Chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan cho đại biểu tham dự Hội nghị./.          

 

 Tải tài liệu: Giấy mời ; Đề tài đầy đủ; đề tài tóm tắt

 

 

 

 

 

 
Hùng Cường