Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Kiểm tra hiện trạng Trung tâm Hành chính công. (14h00, ngày 09/7 – GM 360)
 
Cập nhật, 16h00 ngày 08/7/2019
       
Ngày 08/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 360/GM-VPUBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Kiểm tra mặt bằng hiện trạng thực hiện cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.
   
THÀNH PHẦN:
   
Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh
 
THỜI GIAN: 14h00, ngày 09/7/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Tầng 1, Khối 2, Trụ sở các cơ quan sự nghiệp tỉnh Lai Châu.
 
Minh Tiến